Sense llar i habitatge / 22/11/2022

Recerca sobre famílies en situació de sensellarisme a Barcelona

Publicat per: María Virginia Matulič

La crisi socioeconòmica actual està produint un augment preocupant de l’exclusió severa, generant un veritable espiral de la pobresa en les famílies més vulnerables (Fundació FOESSA, 2022). 

ensellar-caritas-barcelona-maletes

El 18 de març de 2022 les professores de la Universitat de Barcelona, María Virginia Matulič, Adela Boixadós i Montse Yepes, van presentar l’informe Famílies en situació de sensellarisme a Barcelona realitzat amb les entitats i serveis  participants de la Comissió de famílies de la Xarxa d’atenció a Persones sense llar (XAPSLL).  

Aquest informe analitza el perfil de 991 famílies ateses per les entitats i serveis participants. La majoria de les famílies que pateixen el sensellarisme son famílies nuclears seguides de monoparentals (46%) que estan a càrrec d’una dona. L’origen majoritari és extracomunitari i entre els seus membres (més del 40%) es troben en situació irregular. Aquesta situació es veu agreujada pel fet que gairebé 3 de cada 4 persones adultes no treballen, provocant una alta dependència de les ajudes públiques. Aquesta dada ens confirma que les llars encapçalades per dones pateixen el major risc de pobresa per les dificultats associades a la precarietat laboral i a les rendes baixes, on es produeixen processos d’exclusió residencial de llarga durada vinculats a condicions precàries d’habitatge. 

Un altre resultat rellevant de la recerca posa en evidencia que són els infants els que pateixen més dificultats per assimilar els canvis constants d’habitatge, generant situacions d’ansietat i incidint negativament en seu rendiment escolar. Aquest escenari es veu agreujat quan la situació s’allarga en el temps, o es produeixen freqüents situacions de  desarrelament que afecten al seu desenvolupament i estabilitat emocional. 

L’informe posa de relleu la important tasca de suport i acompanyament (intensiu i continuat) que realitzen els professionals de les entitats i serveis de la ciutat. Entre les principals dificultats expressades  pels professionals es destaquen, la manca de recursos que dificulten la resposta a un nombre creixent de demandes d’ajut i les dificultats manifestades per les famílies al llarg del seu recorregut assistencial (barreres vinculades a les situacions d’irregularitat administrativa, precarietat econòmica i dificultats d’accés a l’habitatge). 

Els resultats de la recerca posa en evidencia l’extrema situació de vulnerabilitat i exclusió social que presenten les famílies, així com la preocupació manifestada pels professionals de les entitats i serveis de la ciutat que les acompanyen.

 

Fes un donatiu

Professora i investigadora. Escola de Treball Social. Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona.

Apunta't al nostre butlletí electrònic
imatge de tancament

Ajuda'ns a ajudar

Fes un donatiu
Simple Share Buttons