Institucional / 19/09/2017

Renda Garantida de Ciutadania: un gran primer pas en matèria social

Publicat per: Càritas Diocesana de Barcelona

Aquest 15 de setembre comença la tramitació d’aquesta prestació econòmica per persones o famílies en situació de pobresa

Feina amb Cor, un dels projectes de Càritas Barcelona

Fins ara, les persones que no tenien cap ingrés econòmic podien accedir a la Renta Mínima d’Inserció (RMI) o més coneguda com a PIRMI. Aquesta prestació, que era de 426€ mensuals, ha quedat substituïda a partir del 15 de setembre per la Renda Garantida de la Ciutadania (RGC), una prestació social que Càritas valora positivament tot i estar a l’espera d’analitzar com s’implementa i es complementa amb altres propostes també necessàries.

Què és la RGC?

És una prestació social econòmica periòdica que té com a finalitat desenvolupar la promoció de la persona i el seu apoderament i superar les condicions que l’han portat a necessitar aquesta ajuda. Per aconseguir-ho, aquesta prestació econòmica va lligada a un pla d’inserció sociolaboral. Per això, la Renda Garantida de Ciutadania té una quantitat fixa i un complement de 150€ associat a aquests plans d’inserció. En aquesta part variable, si la persona no es fa responsable del pla d’inserció perdrà aquesta quantitat així com tota la prestació si refusa una feina.

Pel que fa a la part fixa, la llei estableix una ajuda de 564€ mensuals per una persona aquest 2017. D’aquí a un any, passaran a ser 604€ mensuals; al setembre de 2019, 644€ mensuals i, a l’abril de 2020 amb la seva implementació total, es donaran 664€ mensuals. En el cas de la unitat familiar de dues persones, l’ajuda és de 846€ aquest 2017. Si són tres membres, seran 921€; si en són quatre, 996€ i per cinc persones o més serà de 1.071€. Aquestes quantitats també s’aniran incrementant proporcionalment fins al 2020.

Qui pot ser beneficiari?

La RGC està destinada a persones o unitats familiars sense ingressos (en els últims sis mesos des de la tramitació) o amb ingressos econòmics que siguin inferiors a l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) –actualment és de 569,12 euros mensuals. A banda, les persones que la sol·licitin han de ser majors de 23 anys, estar empadronats i Catalunya i tenir-hi residència durant els darrers dos anys. També tenen dret a aquesta ajuda els majors de 18 anys amb menors o persones discapacitades a càrrec, orfes, així com víctimes de violència masclista. En cas que es cobri l’atur o altres ajudes i subsidis es té dret a un complement que garanteixi arribar a la RGC, com és el cas d’invalideses, jubilacions, pensions no contributives…

La Renda Garantida de Ciutadania té una duració indefinida, renovable cada dos anys, mentre la persona mantingui els requisits. No és embargable i per aconseguir-la no computen el valor econòmic de l’habitatge en propietat on es viu, ni les beques de menjador i transport, ni les ajudes d’urgència per a evitar desnonaments ni les beques públiques per a estudiar.

Com es pot demanar?

Càritas no pot tramitar directament la RGC. Les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya seran les encarregades de processar les sol·licituds de les persones que tinguin un pla de treball mentre que la resta de persones hauran de dirigir-se a les Oficines d’Atenció al Ciutadà o a les Oficines d’Assumptes Socials i Família de la Generalitat. Es pot sol·licitar cita prèvia a través del telèfon 900 400 012 o al web www.rendagarantida.gencat.cat.

Fes un donatiu
infocaritas@caritas.barcelona

Càritas és una entitat sense ànim de lucre de l’Església catòlica. La nostra missió és acollir i acompanyar les persones en situació de pobresa i exclusió social, per tal que siguin protagonistes del seu desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Els tres objectius de Càritas són promoure, orientar i coordinar l’acció social; sensibilitzar la societat i denunciar situacions d’injustícia social. Volem construir un món on els béns de la Terra siguin compartits per tota la humanitat des de la dignitat de la persona, des del treball per la justícia social i des de la solidaritat i el compartir fratern.

Apunta't al nostre butlletí electrònic
imatge de tancament

Ajuda'ns a ajudar

Fes un donatiu
Simple Share Buttons