Institucional / 23/05/2023

Propostes polítiques per les eleccions municipals 2023

Publicat per: Càritas Diocesana de Barcelona

«Hem de tornar a portar la dignitat humana al centre i que sobre aquest pilar es construeixin les estructures socials alternatives que necessitem.» 168. Papa Francesc, Fratelli Tutti 

A Càritas som testimonis d’una realitat que moltes vegades passa desapercebuda, per no mirar cap a una altra banda, aquestes són les propostes que fem als partits per les eleccions municipals del proper 28 de maig.

1. CONVIVÈNCIA I INTERCULTURALITAT 

Veiem: La població de diversos orígens, conviu i habita els mateixos carrers i barris. Els prejudicis envers la immigració porten a una gran desconfiança que es veu traduïda en la població en la preocupació per la seguretat, el civisme i la conflictivitat. 

Proposem:  Treballar per la convivència i la comunitat entre veïns i veïnes. La creació d’espais socials compartits i el desenvolupament de relacions i vincles entre persones natives i d’origen migrant han de permetre poder normalitzar el tracte i l’encontre entre persones diverses. La mirada intercultural és clau per a fer que això sigui possible.

2. EMERGÈNCIA SOCIAL 

Veiem: La ciutat de Barcelona disposa de recursos d’emergència social i atenció a immigrants i refugiats per a atendre i donar resposta a les diverses situacions de vulnerabilitat de famílies i ciutadans. Per la seva banda, les ciutats metropolitanes no disposen de cap recurs específic per a situacions urgents que requereixen de l’actuació dels serveis socials bàsics, fet que provoca i força desplaçaments a la ciutat comtal per tal de poder rebre una resposta per part d’alguna administració.  

Proposem: El desplegament de serveis especialitzats d’emergència social i atenció a persones en situació de vulnerabilitat i migrades a tots els municipis de l’àrea metropolitana per a poder atendre les situacions sobrevingudes de  les persones que resideixen en aquella ciutat. Garantint així el principi de subsidiarietat i la finalitat última dels serveis socials que ha de ser assegurar el dret de tota persona a viure dignament.

3. HABITATGE 

Veiem: 2 de cada 3 llars de la població que atenem a la ciutat viu en situacions d’habitatge insegur i inestable, sobretot en règim de relloguer. Aquest fet nega el ple desenvolupament de la intimitat i d’un entorn segur. Viure sota un sostre però sense llar no és, en cap circumstància, viure una vida digna. 

Proposem: Seguir treballant per l’accés a l’habitatge a través d’implementar i incrementar els recursos tant per a donar resposta a situacions d’urgència a través d’una major eficiència de la Mesa d’emergència, com també per a la contribució en la construcció de promocions públiques i l’augment del parc públic de lloguer. A més, a nivell municipal cal desenvolupar polítiques reguladores que sancionin els usos fraudulents i especuladors de l’habitatge i preservar els pisos a usos residencials.

4. BENESTAR EMOCIONAL 

Veiem: Les situacions de malestar són cada cop més presents en el nostre entorn. El deteriorament dels vincles socials porta a la pèrdua de sentit col·lectiu i comunitari, indispensable per a fer front a situacions adverses. La soledat però sobretot els elements estressors que comporta viure sobrevivint provoca un patiment emocional cada cop més present i estès. 

Proposem: Treballar de manera integral la salut mental de la població. Cal dissenyar programes integrals per a fomentar i treballar el benestar emocional. Tanmateix, els CSMA i els CSMIJ són serveis indispensables però cal un augment de recursos i personal contractat per a poder atendre a tothom i millor a qui ho necessiti. Cal garantir l’accés gratuït a professionals de la psicologia i psiquiatria quan sigui necessari.

5. DRETS DELS INFANTS

Veiem: Els infants de famílies nouvingudes es troben amb greus barreres per a poder accedir a l’educació com tothom. Tant pel que fa a la primera acollida a l’escola, com en l’impediment a accedir a beques menjador o pel que fa a l’accés a places públiques d’escola bressol, entre d’altres. 

Proposem: Fer prevaldre l’interès superior del menor en qualsevol circumstància i independentment de la situació administrativa. Això vol dir, garantir un bon procés d’acollida. També passa per a garantir l’accés al menjador escolar. En darrer lloc, reclamem un accés universal al I2 per a tots els infants, traduït en un augment de places públiques. I en tot moment, cal garantir a les famílies poder realitzar tots els tràmits per a l’escolarització.

Fes un donatiu
infocaritas@caritas.barcelona

Càritas és una entitat sense ànim de lucre de l’Església catòlica. La nostra missió és acollir i acompanyar les persones en situació de pobresa i exclusió social, per tal que siguin protagonistes del seu desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Els tres objectius de Càritas són promoure, orientar i coordinar l’acció social; sensibilitzar la societat i denunciar situacions d’injustícia social. Volem construir un món on els béns de la Terra siguin compartits per tota la humanitat des de la dignitat de la persona, des del treball per la justícia social i des de la solidaritat i el compartir fratern.

Apunta't al nostre butlletí electrònic
imatge de tancament

Ajuda'ns a ajudar

Fes un donatiu
Simple Share Buttons