Institucional / 05/11/2019

Què proposa Càritas de cara a les eleccions generals de 2019?

Publicat per: Càritas Diocesana de Barcelona

Proposem 8 mesures polítiques per arribar a construir una societat més justa

propostes-politiques-caritas

Càritas Española ha llançat un seguit de propostes polítiques, basades en els drets humans i la dignitat de cada persona, que demanem de cara a les eleccions legislatives del 10 de novembre:

 1. Ratificació de la Carta Social Europea revisada el 1996 i del Protocol addicional de 1995.
  Proposem que Espanya ratifiqui la Carta Social Europea revisada i el seu Protocol de 1995 de reclamacions col·lectives, a fi de fer possible que els drets contemplats en ella -entre d’altres, la protecció enfront de la pobresa- siguin una realitat per a totes les persones a tot el territori de l’Estat. La Carta Social Europea revisada és reconeguda com la Constitució Social d’Europa i suposa un instrument jurídic fonamental per garantir l’accés als drets. Aquesta Carta Social Europea revisada està pendent de ser ratificada per Espanya. Només 9 països del Consell d’Europa -entre ells l’Estat Espanyol- no ho han fet encara, enfront de 34 que sí que l’han ratificat.
 2. Garantia d’ingressos per a les llars en situació de pobresa.
  Càritas proposa un sistema de garantia d’ingressos mínims d’àmbit estatal perquè tota persona en situació de pobresa tingui dret a un ingrés mínim com a mesura imprescindible enfront de la pobresa. Els elements clau d’aquesta proposta serien una prestació d’àmbit estatal compatible amb les prestacions autonòmiques, que garanteixi un mínim estatal que pot ser complementat per les prestacions autonòmiques i que estigui destinada a les llars sota el llindar de la pobresa.
 3. Accés al dret humà a l’habitatge.
  Proposem l’adopció de polítiques públiques que facin efectiu el Dret Humà a l’habitatge per a totes les persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social i una reforma legislativa que protegeixi les famílies vulnerables en cas de desallotjament. Per fer possible la seva efectivitat, ha de procedir-se a la recuperació i promoció d’habitatge de protecció oficial de titularitat pública permanent i sempre de lloguer; considerant-la com a equipament públic i per fer això, cal reservar importants percentatges de sòl amb ús dotacional.
 4. Inclusió plena de l’ocupació de la llar en el Règim General de la Seguretat Social.
  Càritas proposa realitzar els canvis legislatius necessaris perquè les persones ocupades en aquest sector assoleixin la plena equiparació de drets i tinguin garantida una protecció social completa, tal com estableix la Llei General de la Seguretat Social.
 5. Garantir la protecció dels menors estrangers no acompanyats i el seu trànsit a la vida adulta.
  Proposem modificar la legislació d’estrangeria pel que fa als menors estrangers no acompanyats d’acord amb el que estableix el marc internacional de la Convenció sobre els drets de la Infància i l’Adolescència per garantir no només la seva protecció sinó el seu trànsit a la vida adulta. Proposem, per això, que a aquells que estan en edat laboral se’ls pugui atorgar permís de residència i/o treball, de la mateixa manera que passa amb els menors reagrupats amb els pares. Proposem, a més, que la renovació d’aquests permisos incorpori altres elements, que la llei vigent no preveu, per evitar la irregularitat sobrevinguda d’aquestes persones.
 6. Garantir els drets humans als procediments d’expulsió
  Càritas demana la derogació de la disposició addicional segona de la Llei Orgànica d’Estrangeria, amb la qual es pretén donar aspectes de legalitat a uns procediments d’expulsió sumària que es realitzen sense cap tipus de garantia. Espanya ha de complir en tot el seu territori els acords internacionals relatius a la protecció dels drets humans, especialment pel que fa a l’aplicació del dret sancionador que s’estén des de l’arribada al nostre país de la persona migrant en situació irregular fins a la seva possible expulsió.
 7. Lluitar contra el canvi climàtic i garantir el dret a l’energia.
  Proposem l’adopció d’una Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, així com mesures actives per garantir el dret a una energia neta per a tothom. S’han d’establir, a més, mesures actives per a la protecció de les famílies davant la vulnerabilitat energètica i assegurar que la transició cap a un model energètic més net i sostenible és justa per a les comunitats i col·lectius afectats, tant dins com fora de les nostres fronteres.
 8. Enfortir la política de desenvolupament i cooperació internacional.
  Càritas demana una política de desenvolupament regida pels drets humans i la sostenibilitat ambiental, que compti amb més recursos i de més qualitat, i que enforteixi el paper de la societat civil. Demanem, a més, l’augment del pressupost de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) perquè s’aproximi progressivament al compromís internacional del 0,7% de la Renda Nacional Bruta (RNB).
Fes un donatiu
infocaritas@caritas.barcelona

Càritas és una entitat sense ànim de lucre de l’Església catòlica. La nostra missió és acollir i acompanyar les persones en situació de pobresa i exclusió social, per tal que siguin protagonistes del seu desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Els tres objectius de Càritas són promoure, orientar i coordinar l’acció social; sensibilitzar la societat i denunciar situacions d’injustícia social. Volem construir un món on els béns de la Terra siguin compartits per tota la humanitat des de la dignitat de la persona, des del treball per la justícia social i des de la solidaritat i el compartir fratern.

Apunta't al nostre butlletí electrònic
imatge de tancament

Ajuda'ns a ajudar

Fes un donatiu
Simple Share Buttons