Formació i inserció laboral / 19/05/2019

Treballant pel treball decent

Publicat per: Míriam Feu

El treball és essencial perquè permet sobreviure i mantenir la família, realitzar-se com a persona i desenvolupar les capacitats i finalment, permet participar en la societat i accedir als drets de ciutadania

Precarietat-laboral-caritas-barcelona
Foto: Mingo Venero

El mercat laboral català ha experimentat millores arran de la crisi, perquè la taxa d’atur s’ha reduït des de màxims entorn del 24% fins a l’11,6% actual, i perquè hi ha 458 milers més d’ocupats. Tanmateix, pensem que hem sortit de la crisi per la porta del darrere, perquè han augmentat les situacions de precarietat. Les persones amb més desavantatges acumulen unes condicions laborals que en molts casos són insuficients per sortir de la pobresa: sous baixos, poques hores de feina, molta intermitència, inexistència de contracte…i han de viure aguantant situacions humiliants perquè no tenen més opcions.

Una realitat que no es correspon amb les xifres

Si les estadístiques oficials recollissin, a més de les persones aturades “oficials”, totes aquelles que estan disponibles per treballar però que ja no busquen feina perquè pensen que no la trobaran, i totes aquelles persones que estan treballant amb jornada parcial i voldrien treballar més hores, la taxa d’atur calculada d’aquesta manera pujaria fins al 18,4%. És a dir, una de cada cinc persones actives tindria una relació de vulnerabilitat amb l’ocupació.

Si bé tenir feina ha estat sempre un factor de protecció davant de situacions de pobresa i exclusió, la darrera enquesta de la Fundació FOESSA ens indica que el 13,6% de les persones que treballen es troben en una situació d’exclusió social a Catalunya, i que l’1,4% es troben en pobresa severa, és a dir, amb uns ingressos per sota dels 420 euros mensuals bruts. Com es pot viure amb aquests ingressos, per exemple, a la ciutat de Barcelona, on el lloguer mitjà mensual supera els 920 euros?

Què demanem?

  • Potenciar l’ocupació dels col·lectius específicament afectats per la precarietat i la pobresa (joves, persones amb baixa formació, persones migrades, moltes vegades, dones, que pateixen una doble vulnerabilitat), tot promovent iniciatives empresarials d’inserció.
  • Reforma de les prestacions i reforma laboral, amb un major equilibri entre els drets dels treballadors i de les empreses.
  • Potenciar l’economia solidària a través de programes d’ocupació inclusiva, iniciatives d’economia social, propostes de comerç just, foment del consum responsable i compromís amb les finances ètiques.
  • Inclusió plena de l’ocupació de la llar en el Règim General de la Seguretat Social.
  • Garantir ingressos mínims a totes les persones que bé no podran incorporar-se al mercat laboral, bé necessiten complementar els ingressos laborals mentre milloren la seva ocupabilitat.
  • Garantir el dret a l’habitatge i a l’empadronament, i trencar el cercle que vincula el treball i la residència legal que moltes vegades impedeix treballar en el mercat formal a moltes persones migrants pel fet de no tenir la situació administrativa regular.

Què fem a Càritas?

Defensem el dret al treball decent entès com l’oportunitat d’accedir a una ocupació productiva, que generi un ingrés just, protecció i seguretat en el lloc de treball, bones perspectives de desenvolupament personal i integració social, llibertat (per expressar opinions, d’organització i de participació en les decisions que afecten la pròpia vida) amb igualtat d’oportunitats i de tracte per a tots. I defensem el reconeixement del treball de les cures a les persones com a pilar bàsic del funcionament de la societat.

Fes un donatiu

Economista. Responsable del departament d'Anàlisi Social i Incidència de Càritas Diocesana de Barcelona.

Apunta't al nostre butlletí electrònic
imatge de tancament

Ajuda'ns a ajudar

Fes un donatiu
Simple Share Buttons