Famílies i infància / 17/02/2023

Què fem a Càritas pels drets dels infants?

Publicat per: Albert Frago

A Càritas treballem des d’un enfocament de drets humans i això significa que acompanyem a les persones perquè hi puguin accedir d’una forma real i efectiva i que els puguin reivindicar quan no hi tenen accés. Però com ho fem quan parlem de nens, nenes i adolescents?

El primer que hem de tenir present és que els infants i adolescents són subjectes de dret i això significa que han pogut accedir als seus drets per ells mateixos i no com a subsidiaris dels drets dels seus progenitors o cuidadors. En el nostre dia a dia acompanyant nens, nenes, adolescents i les seves famílies ens trobem en casos paradigmàtics de què això no sempre és així. Un exemple clar és com la dificultat d’accés dels progenitors en algunes poblacions de l’àrea metropolitana de Barcelona al padró municipal, condiciona l’accés dels seus fills a alguns drets bàsics. És el cas de l’accés a l’atenció sanitària perquè no poden accedir a la targeta sanitària i, per tant, a un seguiment pediàtric normalitzat. Una altra situació de la qual estem essent testimonis des dels nostres punts d’atenció és el retard, pel mateix motiu, en l’assignació de plaça en el sistema educatiu als infants de recentment arribada. Aquest retard pot comportar en algunes ocasions la pèrdua d’un curs acadèmic i retarda també el procés d’integració social de l’infant.

Un altre aspecte limitant dels drets dels infants el copsem quan els seus progenitors es troben en situació administrativa irregular, fet que condiciona l’accés als drets també dels infants, com per exemple l’accés a l’habitatge o l’accés a regularitzar la seva pròpia situació administrativa al país.

Aquestes situacions que exposem són provocades per la manca de “perspectiva d’infància” en les polítiques públiques. Recordem que davant qualsevol iniciativa, legislació o decisió ens hauríem de preguntar si realment té en compte “l’interès superior de l’infant” recollida en la convenció dels drets de l’infant. També hauríem de promoure la participació dels nens, nenes i adolescents en tot allò que té unes repercussions per la seva vida.

Però aquest no és l’únic aspecte que condiciona que els infants i adolescents que viuen situacions de vulnerabilitat social puguin gaudir dels seus drets de forma efectiva. Molts cops hi accedeixen, però no ho fan amb les mateixes oportunitats que la resta d’infants i adolescents. L’educació, l’accés al lleure educatiu, l’habitatge, la cultura, el joc, es veuen molts cops condicionats per la situació socioeconòmica de les famílies i això en un context en el qual el 29,3% dels infants i adolescents es troben en risc de pobresa segons dades del darrer informe del Síndic de Greuges sobre la situació dels drets dels infants.

Davant d’aquesta situació, des de Càritas ens posem al costat dels infants, adolescents i les seves famílies per:

  • Proposar que es tingui present la perspectiva d’infància i la participació dels nens, nenes i adolescents en les iniciatives legislatives i les polítiques públiques.
  • Reivindicar polítiques de suport a la família que mitiguin aquesta desigualtat d’oportunitats en l’accés a alguns drets.
  • Acompanyar-los en els seus processos educatius des dels projectes d’atenció específics per infants, adolescents i famílies.
  • Promoure la cultura de la participació tant través de les assemblees d’infants en els nostres projectes com en els processos de treball comunitari.

 

Fes un donatiu

Tècnic del Programa de Famílies i Infància de Càritas Diocesana de Barcelona

Apunta't al nostre butlletí electrònic
imatge de tancament

Ajuda'ns a ajudar

Fes un donatiu
Simple Share Buttons