Famílies i infància / 29/07/2022

L’accés al lleure educatiu, un dret encara condicionat

Publicat per: Albert Frago

El lleure educatiu i les activitats extraescolars son una part fonamental de l’educació dels infants i adolescents.

Formen part de la seva trajectòria vital i tenen un impacte molt positiu en el rendiment acadèmic, el benestar emocional i l’adquisició d’habilitats socials. De fet, la recerca* en l’àmbit educatiu apunta que per als alumnes més vulnerables, participar en determinades activitats extraescolars equival al guany de dos mesos i mig de procés acadèmic en un curs escolar ordinari. En el cas dels infants que viuen situacions de vulnerabilitat social és també un element d’integració, donat que facilita espais de socialització i esdevé un element facilitador de la cohesió social en els barris.

La convenció dels drets dels infants reconeix en el seu article 31 el dret dels infants al descans i a l’esplai, a lliurar-se al joc i a les activitats d’esbarjo adequades a la seva edat, a participar lliurement en la vida cultural i les arts. Diu que els estats membres han de respectar i promoure el dret de l’infant a participar plenament en la vida cultural i artística, i han d’afavorir oportunitats de participació en activitats culturals, artístiques, recreatives i d’esplai.

Però, realment hi accedeixen en igualtat de condicions?

Segons dades de l’institut infància i adolescència, un 20% dels infants i adolescents dels barris amb rendes familiars baixes no participen en extraescolars ni entitats de lleure. En canvi, en els barris amb rendes familiars altes solament són un 4% els que no hi participen. També el Síndic de Greuges alerta en els seus informes anuals sobre els drets dels infants, que tot i l’augment de la inversió pública, continua existint una desigualtat en l’accés al lleure educatiu que afecta els infants i adolescents de famílies en situació de vulnerabilitat social. La situació d’irregularitat dels pares també condiciona l’accés dels infants al lleure educatiu en la mesura que no poden accedir a les convocatòries de beques, quedant el seu dret condicionat per la situació administrativa al país.

Què fem a Càritas al respecte?

Reivindiquem el dret de tots els infants i adolescents a accedir a les activitats de lleure educatiu i extraescolars en condicions d’igualtat.

Promovem que els infants i adolescents que atenem puguin accedir a estades d’estiu i a participar en activitats esportives durant el curs a través del programa “clubs amb cor.”

Dediquem recursos econòmics propis per facilitar l’accés al lleure educatiu i activitats extraescolars a infants i adolescents en situació de vulnerabilitat que no poden accedir a les beques.

 

* González Motos, Sheila (octubre 2016) “Quin impacte tenen les activitats extraescolars sobre els aprenentatges dels infants i joves?”, Què funciona en Educació? Barcelona: Fundació Jaume Bofill / Ivàlua

Fes un donatiu

Tècnic del Programa de Famílies i Infància de Càritas Diocesana de Barcelona

Apunta't al nostre butlletí electrònic
imatge de tancament

Ajuda'ns a ajudar

Fes un donatiu
Simple Share Buttons