Migració / 22/04/2020

Preguntes freqüents sobre estrangeria i nacionalitat

Publicat per: Càritas Diocesana de Barcelona

Amb la voluntat de respondre els dubtes i qüestions relacionades amb  procediments d’estrangeria i nacionalitat, Càritas Diocesana de Barcelona ha elaborat un seguit de preguntes i respostes que esperem que us siguin útils. Aquest document s’actualitzarà a mesura que apareguin noves qüestions que puguin ser del vostre interès.

SUSPENSIÓ DE TERMINIS

RD 463/2020, de 14 de març, pel qual s’acorda l’estat de l’alarma, preveu la suspensió dels terminis administratius, incloent-hi els terminis de prescripció i caducitat.

  1. Tenia una cita a l’Oficina d’Estrangers i me l’han anul·lada.

Totes les citacions concedides a l’Oficina d’Estrangers per a la sol·licitud d’autoritzacions inicials de residència han estat cancel·lades. En el cas de l’Oficina d’Estrangers de Barcelona, l’Oficina està enviant un correu electrònic informant de l’anul·lació de la cita presencial i donant la possibilitat de presentar per mitjans telemàtics (certificat digital) l’expedient de sol·licitud, sempre que hagi rebut el correu electrònic de cancel·lació de la cita.

  1. Tenia una cita amb la Comissaria de la Policia Nacional per a fer un tràmit relacionat amb estrangeria (empremtes, residència, estrangeria, certificats comunitaris, renovacions de protecció internacional, etc.)

S’han cancel·lat totes les cites per a realitzar tràmits presencials. Un cop s’aixequi l’estat d’alarma, caldrà sol·licitar una nova cita. En las Unidades de Documentación se seguirán atendiendo las expediciones ante situaciones especiales que puedan plantearse. A les Unitats de Documentació es continuaran atenent les expedicions davant situacions especials que puguin plantejar-se.

  1. La meva autorització de residència ha caducat, està a punt de caducar, o caducarà durant el període d’estat d’alarma.

Tots els terminis de caducitat estan suspesos. Quan finalitzi l’estat de l’alarma, els terminis es reiniciaran. A efectes pràctics, significa que el venciment de la seva targeta es va congelar el 14 de març de 2020, i quan l’estat de l’alarma s’aixequi la seva targeta estarà en vigor, faltant per la seva caducitat els mateixos dies que faltaven el 14 de març.

Encara que se suspenguin els terminis de caducitat i per resoldre els expedients estan suspesos, recomanem que, si es compleixen els requisits de renovació, es pot presentar la renovació via telemàtica (certificat digital).

4. Pròrroga de les autoritzacions de residència caducades durant el període de l’estat d’alarma.

En data 21/05/2020 ha entrat en vigor l’Ordre SND/421/2020, de 18 de maig, de mesures per a la pròrroga de les autoritzacions d’estada, residència, residència i treball i altres situacions.

Tipus d’autoritzacions que es prorroguen:

· Totes les autoritzacions temporals de residència i/o treball.

· Autoritzacions per a estades d’estudi, mobilitat d’estudiants, passanties no laborals o serveis de voluntariat.

· Autoritzacions de residència de familiars comunitaris.

· Autoritzacions a llarga durada.

Aquestes autoritzacions es prorrogaran durant els sis mesos següents al final de l’estat d’alarma.

5. Si la meva autorització va caducar abans de l’estat d’alarma, i estava dins dels 90 dies posteriors per a renovar, em queda també prorrogada?

Quedaran prorrogades les autoritzacions ells que hagin caducat entre el 15 de desembre de 2019 i fins a la data de finalització de l’estat d’alarma.

6. Si la meva autorització caduca pròximament, també serà prorrogada?

Si la seva autorització caduca estant encara vigent l’estat d’alarma, la seva autorització serà prorrogada. Però si caduca una vegada finalitzi l’estat d’alarma, no es prorrogarà i haurà de renovar-la complint amb els requisits habituals que marca la llei d’estrangeria.

7. Si la meva autorització ha estat prorrogada, què haig de fer?

Res. La seva autorització queda prorrogada automàticament durant els 6 mesos següents a la data de finalització de l’estat d’alarma. Per a això, no serà necessari que cap Oficina d’Estrangers ni Comissaria li doni un document que el justifiqui.

9. La meva autorització ha caducat i ja he presentat la renovació, se m’aplicarà la prorroga?

Si no hi ha hagut encara una resolució expressa, se li aplicarà de manera automàtica la pròrroga, tret que la resolució que li correspongués li anés més favorable. És a dir, que, si vostè va presentar la seva renovació per dos anys, i complia requisits, es resoldrà concedint-li la renovació per termini de dos anys, ja que li és més favorable que una pròrroga de 6 mesos.

10. Tinc una resolució de l’Oficina d’Estrangers que em denega una petició (residència inicial, renovació de l’autorització, extensió de l’estudiant, etc.) i abans de l’estat d’alarma estava en termini per a recórrer.

Els terminis s’han congelat. El dia que finalitzi l’estat de l’alarma, començaran a córrer els terminis des del dia en què estaven congelats.

11. He presentat la renovació de la meva residència/he presentat un permís inicial de residència i està en tràmit.

Tot i que els terminis de resolució estan suspesos, l’Oficina d’Estrangers de Barcelona està funcionant telemàticament, sense cap atenció presencial, i estan resolent expedients que no requereixin sol·licitud de més documentació, i que siguin favorables.

Donat que els terminis estan suspesos, no s’estan fent requeriments per a aportar més documentació a l’expedient, ni es notificaran resolucions d’aquells expedients que seran denegats.

12. Què passa si tinc la petició d’autorització de residència i treball inicial concedida, condicionada al fet que l’empresa em doni d’alta a la Seguretat Social en un termini de 30 dies.

Estan suspesos tots els terminis, i per tant, el termini de 30 dies per tal que l’empresa el doni d’alta a la Seguretat Social està congelat. Una vegada que l’estat de l’alarma s’aixequi, els terminis es reprendran.

13. Tinc una oferta de feina, l’empresa vol iniciar tràmits per regularitzar la meva situació, i necessito tramitar un informe d’arrelament.

Tots els terminis estan suspesos. Actualment no s’estan duent a terme entrevistes presencials per a cap mena d’informe d’estrangeria (arrelament, esforç d’integració, habitatge), i per tant les entrevistes necessàries no es poden dur a terme. Una vegada que l’estat d’alarma finalitzi, l’emissió d’informes es reactivarà.

No obstant això, l’Ajuntament de Barcelona ha obert la possibilitat al fet que pugui presentar-se la sol·licitud d’informe d’arrelament de manera telemàtica, amb certificat digital, i es realitzaran les entrevistes per videotrucada.

13 bis.  Com puc sol·licitar un informe d’arrelament o un document de veïnatge davant l’Ajuntament de Barcelona en aquests moments?

Per a sol·licitar un informe d’arrelament o un document de veïnatge, el tràmit es pot realitzar via registre electrònic.

Si la persona amb certificat digital no és el sol·licitant, és necessari presentar una autorització a nom del representant de la persona. L’entrevista personal amb un tècnic es realitzarà a través de videotrucada. La sol·licitud pot presentar-se a:

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/es/registro-electronico

Tingui en compte les següents indicacions i recomanacions si envia la sol·licitud per registre electrònic:

· Dirigeixi la sol·licitud a la Direcció de Servei d’immigració i Refugi.

· Adjunti la sol·licitud d’informe d’arrelament social a nom del sol·licitant.

· Adjunti tota la documentació en un sol arxiu, no en documents separats.

· Afegeixi un correu electrònic de notificació a la seva sol·licitud.

· Si presenta una sol·licitud per registre, li recomanem que ho notifiqui al correu electrònic pia@bcn.cat.

També pot concertar una cita telefònica per a consultes sobre el procediment d’arrelament o assessorament jurídic.

Per a això, pot posar-se en contacte amb el servei a través del següent correu electrònic: pia@bcn.cat o en els telèfons 691 67 65 95 i 662 52 69 17 (de dilluns a divendres entre les 9h i les 15h).

TANCAMENT DE FRONTERES

A conseqüència de l’estat d’alarma, s’ha acordat tancar fronteres, tant externes com internes, i tant pròpies com d’altres països, per la qual cosa moltes persones s’han quedat atrapades en altres països, o es troben a Espanya sense la possibilitat de retorn als seus països d’origen.

14. Estic a Espanya amb un visat d’estada (o sense ell perquè no és exigible per al meu país), i el termini per a la finalització s’acosta. Les fronteres estan tancades i no puc tornar.

S’han suspès els terminis d’expiració de les estades amb visat o sense visat. La durada del seu visat, o el termini que pugui estar a Espanya sense visat, s’ha congelat, estant per tant en situació regular fins al final de l’estat de l’alarma. Un cop s’aixequi la suspensió, es tornaran a comptabilitzar els terminis.

Li recomanem que es posi en contacte amb el seu Consolat. Molts d’ells disposen de llistes on apuntar-se de cara a gestionar a les companyies aèries el retorn una vegada es reobrin les fronteres

15. El decret de l’estat d’alarma em va sorprendre fora de la Unió Europea. Havia viatjat amb una autorització de retorn, perquè tenia la meva residència caducada, o la meva autorització caducava aviat.

El decret d’estat d’alarma, tot i el tancament de les fronteres, permet l’entrada a Espanya dels residents. No obstant això, el fet que molts països hagin tancat els seus espais aeris o vols a Espanya, impedeix que moltes persones retornin.

No obstant això, hem de tenir en compte que l’estat de l’alarma ha suspès els terminis de caducitat, i que tant les autoritzacions de retorn com les caducitats de residència estan suspesos, congelats, fins que s’aixequi la situació actual d’alarma.  Un cop finalitzi, la seva autorització de retorn o permís de residència romandrà vigent i podrà tornar a Espanya.

En absència d’instruccions concretes a aquest efecte, si, en tornar les aerolínies, o el control de fronteres, li posen algun tipus de dificultat, posi’s en contacte amb el Consolat espanyol més proper per validar la seva autorització de residència.

 

MOVIMENT DE PERSONES

16. Estic en una situació administrativa irregular a Espanya i tinc por de sortir al carrer.

Recordi que ha de respectar l’estat d’alarma i sortir exclusivament per a realitzar les activitats que a cada moment la normativa permeti, així com dins dels horaris establerts en els casos que així es determini.

Recordar d’altra banda, que la Llei d’estrangeria continua vigent i que Policia Nacional té competència en aquesta matèria, si bé és cert que estem en una situació d’alarma i que la preocupació hauria de ser exclusivament el control del compliment de l’estat d’alarma.

Així mateix, informem que el CIE de Barcelona es troba temporalment tancat davant la crisi sanitària, així com davant la impossibilitat de realitzar expulsions.

17. Sóc treballadora de la llar. Puc anar a treballar?

Les persones poden desplaçar-se per a acudir als seus llocs de treball. No obstant això, recordi portar amb si la seva Declaració de Desplaçament.

 

ALTRES SITUACIONS

18. Vaig obtenir fa uns mesos una autorització de residència i treball, i ara l’empresa ha fet un ERTE i no estic treballant. ¿afectarà el meu permís de residència?

Un ERTE no implica l’extinció del contracte, sinó una suspensió temporal, durant la qual es podrà accedir a una prestació d’atur, per la qual cosa també comptarà aquest termini per a les finalitats de cotització necessàries per a la seva renovació.

19. Em vaig empadronar fa dos anys i no puc renovar el padró perquè l’atenció presencial a les oficines municipals estan tancades. Tampoc tinc un certificat digital per renovar.

Els terminis estan suspesos i, per tant, no es procedirà a donar-lo de baixa d’ofici del padró municipal. Un cop finalitzada l’estat de l’alarma, demaneu al vostre Ajuntament que renovi el seu padró.

20. La meva targeta caducarà aviat, estic en un ERTE, i de la meva autorització depenen la meva dona i fills. L’ERTE afectarà a la renovació?

Un ERTE implica cobrar la prestació per desocupació, és a dir, té ingressos i cotitza a la Seguretat Social, requisits necessaris per a la renovació dels membres de la família, en el primer cas, i el seu permís de residència en el segon. Per tant, estar en un ERTE, en aquest sentit, no afecta la seva renovació i la dels seus familiars.

21. Tinc tota la documentació preparada per demanar una cita per al permís de residència dels meus fills, i alguns dels documents caducaran.

La Secretaria d’Estat d’Immigració ha emès una resolució indicant expressament que els documents obtinguts abans de l’entrada de l’estat de l’alarma no caducaran.

Encara que se suspenguin tots els terminis, es pot sol·licitar una cita per a la presentació de la residència dels seus fills a l’Oficina d’Estrangers de Barcelona, via telemàtica (certificat digital). Tot i que no se us assignarà cap cita fins al final de l’estat de l’alarma, la vostra sol·licitud haurà estat presentada.

22. Haig de fer un tràmit davant la meva Ambaixada.

Vostè ha de contactar amb la seva Ambaixada per a conèixer les hores de funcionament, tipus d’atenció i serveis que s’estan realitzant.

No obstant això, en el document de “Recursos legals i Ambaixades” trobareu un enllaç a alguna informació que s’ha anat publicant.

 

SANITARIS

23. Ordre SND/232/2020 de 15 de març adopta mesures sobre recursos humans i mitjans per a la gestió de la crisi de salut derivada del COVID-19. Aquesta ordre estableix una sèrie de mesures per facilitar la captació de professionals estrangers EXTRACOMUNITARIS.

  • Adreçat a residents a Espanya (persones estrangeres amb autorització de residència). Fins al moment, no es podran acollir a aquest supòsit les persones en situació administrativa irregular.
  • Tenir un títol mèdic o d’infermeria.
  • Tenen una oferta de treball en el camp de la salut.
  • Aquesta mesura facilitarà:

Via urgent, la tramitació de l’autorització de treball en els casos que sigui necessari (persones que tinguin un permís de residència per estudis, sol·licitants de protecció internacional sense autorització de treball, estrangers amb permisos de residència que no autoritzin a la feina).

Homologacions d’estudis ja sol·licitats.

24. No he pogut empadronar-me i no tinc targeta sanitària.

Durant el període d’estat d’alarma, Catsalut ha establert un sistema excepcional per a tramitar les targetes sanitàries.

Com a mesura excepcional en el context de la pandèmia del coronavirus les persones residents a Catalunya o residents que encara no s’han empadronat i sol·liciten la targeta sanitària individual, ara poden fer-ho sense haver d’anar al centre d’atenció primària, a través del següent enllaç:

https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/obtencio-tsi/

La persona rebrà un justificant provisional fins que l’estat d’emergència sanitària s’hagi aixecat. En aquest moment, si la persona no ha rebut la targeta final en el seu domicili, haurà de sol·licitar una nova targeta sanitària d’acord amb el procediment normal (a través el cenrto mèdic (CAP), proporcionar documents d’identificació i padró…). En el mateix enllaç s’explica com tramitar la targeta sanitària en condicions normals.

TREBALL EN EL SECTOR AGRARI

El Reial decret llei 13/2020, de 7 d’abril, va adoptar Mesures urgents en Matèria d’Ocupació Agrària. Aquest Decret estableix una sèrie de mesures que garanteixin la mà d’obra en el sector agrari. El Reial decret estableix unes mesures amb efectes fins al 30 de juny de 2020.

25. He sentit que es necessita personal per a treballar en el camp.

Persones que poden beneficiar-se’n:

– Persones en situació de desocupació o cessament d’activitat.

– Treballadors amb contractes suspesos per tancament temporal de l’activitat per les causes establertes: econòmica, tècnica, organitzativa o de producció o força major.

– Treballadors migrants el permís de treball dels quals expira entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020 (es prorrogaran automàticament).

– Joves nacionals de tercers països en situació regular entre 18 i 21 anys d’edat (que només tenen permisos de residència.).

26. Estic cobrant una prestació, però no m’arriba per a cobrir totes les meves despeses. Si amb si una oferta d’aquest tipus, perdo la meva prestació?

L’RD estableix que és compatible el cobrament d’una prestació amb aquesta mena de contractació.

27. Estic en situació administrativa irregular, no tinc residència, però tinc experiència en el camp. Puc acollir-me a aquesta mesura?

El Reial decret no preveu la possibilitat que persones sense residència es puguin acollir a aquesta mena d’ofertes. Ara bé, sí que ets un jove entre 18-21 anys, tens residència, però no autorització de treball, sí que podràs acollir-te a aquesta oferta d’ocupació.

28. Quins requisits haig de complir per a acollir-me als beneficis del RD?

· Ser una de les persones de la pregunta 19.

· Viure prop del lloc de treball.

· Tenir, almenys, autorització de residència.

· Estar inscrit en el SOC com a demandant d’ocupació.

 

NACIONALITAT

29. S’han suspès els expedients de nacionalitat.

Per decisió de 20 de març de 2020 de la Directora General de seguretat jurídica i fe pública, es reprèn el termini per als tràmits de nacionalitat, davant l’elevat nombre d’expedients de  nacionalitat que estan pendents de resolució.

30. M’han concedit la nacionalitat i tinc 180 dies per fer la jura.

Tots els terminis han estat suspesos, i expressament el període de les jures. Els terminis es restabliran en el moment en què s’aixequi l’estat d’alarma i es pugui sol·licitar cita prèvia.

Fes un donatiu
infocaritas@caritas.barcelona

Càritas és una entitat sense ànim de lucre de l’Església catòlica. La nostra missió és acollir i acompanyar les persones en situació de pobresa i exclusió social, per tal que siguin protagonistes del seu desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Els tres objectius de Càritas són promoure, orientar i coordinar l’acció social; sensibilitzar la societat i denunciar situacions d’injustícia social. Volem construir un món on els béns de la Terra siguin compartits per tota la humanitat des de la dignitat de la persona, des del treball per la justícia social i des de la solidaritat i el compartir fratern.

Deixa un comentari

Apunta't al nostre butlletí electrònic
imatge de tancament

Ajuda'ns a ajudar

Fes un donatiu
Simple Share Buttons